Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego.

Protokół z wyborów oraz zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym.