Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thWybory ponowne do Rady Gminy Nowe Ostrowy zostaną przeprowadzone w okręgu wyborczym nr 11, w którym będzie wybierany jeden radny. Wybory ponowne odbędą się w dniu 12 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00. Komisjami właściwymi do przeprowadzenia wyborów są: Gminna Komisja Wyborcza w Nowych Ostrowach z siedzibą w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach, Nowe Ostrowy 80, 99 - 350 Ostrowy oraz Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w Ostrowach i Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Ostrowach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ostrowach, Ostrowy 8, 99-350 Ostrowy.

 

Granicą okręgu wyborczego nr 11 jest: Sołectwo: Ostrowy - miejscowość Ostrowy-Cukrownia nr 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 oraz miejscowość Ostrowy 56 i 57* (*Okręg obejmuje także numery nieruchomości z oznaczeniem literowym.).

Zgodnie z obwieszczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Nowych Ostrowach w okręgu wyborczym nr 11 zarejestrowano następujące listy kandydatów na radnych:

  • WOŹNIAK Marianna, lat 61, zam. Ostrowy-Cukrownia, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KOSTRZEWY - Lista nr 17
  • RADKE Bożena, lat 58, zam. Ostrowy-Cukrownia, zgłoszona przez KWW NOWE OSTROWY WIESŁAWA BRODY - Lista nr 18
  • ZDANOWSKA Natalia Anna, lat 31, zam. Ostrowy-Cukrownia, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA-WSPÓLNOT - Lista nr 20

W wyborach ponownych do Rady Gminy Nowe Ostrowy głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak ”X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
Wyborcy ujęcie w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2019 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosownia ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, w którym wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 6 maja 2019 r.