Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thOd 01 stycznia 2019r. prosimy o dokonywania wszelkich wpłat podatków i opłat na nowe konto bankowe: BS Krośniewice o/Ostrowy nr 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490