Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thPierwszą sesję rady gminy zgodnie z ustawą o samorządzie zwołuje komisarz wyborczy. Komisarz Wyborczy postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. zwołał sesję inauguracyjną Rady Gminy Nowe Ostrowy na wtorek – 20 listopada br.  W dniu 20 listopada br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Nowe Ostrowy odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy kadencji 2018-2023.  Inauguracyjną sesję nowej rady gminy otworzył, zgodnie z przyjętym obyczajem, najstarszy wiekiem radny. Zaszczyt ten przypadł w udziale radnemu seniorowi Wiesławowi Brodzie. Następnie radnym i wójtowi gminy zostały wręczone zaświadczenia o wyborze. Zaświadczenia o wyborze wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Magdalena Sroka.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ślubowaniem tej treści rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy nowej kadencji 2018-2023. Uroczystą przysięgę w miniony wtorek złożyło piętnastu radnych.

Podczas sesji inauguracyjnej dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącej czuwały komisje skrutacyjne. W wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono tylko jednego kandydata. Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy ponownie powierzono - Jackowi Olesińskiemu s. Czesława z Grochówka, który został wybrany jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Do funkcji wiceprzewodniczącego zgłoszono trzech kandydatów: Radnego Wiesława Brodę, Radną Agnieszka Czerniawską i Radnego Arkadiusza Kaczmarka.

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia wśród Radnych Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Nowe Ostrowy w kadencji 2018-2023 została Radna Agnieszka Czerniawska z Nowych Ostrów.

Na sesji Radni po raz pierwszy głosowali za pomocą wręczonych im tabletów umożliwiających im elektroniczne głosowanie.
Od pierwszej sesji Rady gminy Nowe Ostrowy obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na stronie internetowej: www.noweostrowy.pl w zakładce Sesja Rady Gminy zostanie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Sesji Rady Gminy oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku.

Poniżej skład Rady Gminy Nowe Ostrowy:
1. Broda Wiesław
2. Czerniawska Agnieszka
3. Dębicki Mirosław
4. Dubielak Danuta.
5. Jatczak Halina
6. Kaczmarek Arkadiusz
7. Kupidura Ryszard
8. Matczak Renata
9. Mikołajczyk Maria
10. Olesiński Artur
11. Olesiński Jacek s. Czesława
12. Olesiński Jacek s. Józefa
13. Stokwisz Wiesław
14. Szubka Wojciech
15. Woźniak Marianna