Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wyniki wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Gminie Nowe Ostrowy: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/100208#general_stat