Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Publikujemy zaproszenie na szkolenia pt.: "Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich" - organizowanych w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiesjskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, które odbędzie się w dniu 04.10.2018 r. - treść ogłoszenia