Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wszyscy rolnicy, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 1 po odbiór protokołu strat.
Ponadto informuję, iż w pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach straty w uprawach wyniosły co najmniej 70% danej uprawy. Wnioski mogą być składane w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018r. Rolnicy w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018r. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję.