Urząd Gminy Nowe Ostrowy


ministerstwo rolnictwa thumbsMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

W 2015 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie olejunapędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 25 listopada 2014 r.)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wnioskuw pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wnioskuw drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką

www.minrol.gov.pl