--> Gmina Nowe Ostrowy w czołówce tegorocznej edycji Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Szanowni Mieszkańcy
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania miast i gmin pod kątem zrównoważonego rozwoju, czyli działań, które są wyrazem dbałości o lokalną społeczność i środowisko, przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania. Miło nam poinformować, że w XIX edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin wiejskich, na 1513 jednostek w Polsce Gmina Nowe Ostrowy uplasowała się na bardzo wysokim 18 miejscu.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W 2023 r. pod uwagę branych było około 30 wskaźników wyliczanych na podstawie publicznie dostępnych baz danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. O ostatecznej pozycji w rankingu decydowała suma punktów uzyskanych w trzech obszarach oceny, tj. „trwałość ekonomiczno-finansowa”, „trwałość społeczna” i „trwałość środowiskowa”. Upraszczając, oceniono między innymi dochody własne, wydatki inwestycyjne, umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych i sposób zarządzania budżetem, wydatki na edukację, kulturę, sport, transport publiczny, podejście do ochrony środowiska w tym nakłady na zieloną energię i gospodarkę wodno – kanalizacyjną oraz poziom selektywnej zbiórki odpadów.
Znalezienie się na 18 miejscu wśród 1513 gmin wiejskich w Polsce w najbardziej prestiżowym rankingu to duża satysfakcja, to nasz wielki, niepodważalny sukces. Ogromny w nim udział mają pracownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, radni Rady Gminy, sołtysi i sami mieszkańcy. Dziękuję wszystkim za pracę, wysiłek, zaangażowanie, współpracę, pomoc i wsparcie wielu ludzi. Taka ocena Samorządu Gminy Nowe Ostrowy daje nam jeszcze większą motywację do realizacji kolejnych zamierzeń i działań na rzecz rozwoju naszej gminy.

Zdzisław Kostrzewa

https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2023