Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała projekt pn. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu zostało przeznaczone jest na zakup sprzętu komputerowego. z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami umożliwiających pracę zdalną.

Wartość projektu: 82 887, 24 zł w ramach którego zostało zakupionych 34 sztuki laptopów wraz z dyskami zewnętrznymi.

Finansowanie projektu
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie REACT-EU, Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Opis projektu
Projekt skierowany do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

banner na strone PPGR