Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo rpo

Zapytanie ofertowe na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy”
Informacje ogólne:
Projekt pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy” realizowany będzie przez wybranego wykonawcę/wykonawców w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. opracowanie projektów budowlanych i pozwoleń na budowę i/lub zgłoszeń a następnie dostawę i montaż źródeł ciepła w:
a) 52 nieruchomościach osób prywatnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
b) 3 budynkach użyteczności publicznej,
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach osób prywatnych i w budynku użyteczności publicznej

Treść zapytania ofertowego

Załączniki 1-4 do zapytania

Załącznik nr 5 do zapytania