Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Miło nam poinformować, że Gmina Nowe Ostrowy otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 11 080 00,00 zł na dwa zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy–etap II wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków. W ramach zadania zostanie wybudowana cześć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy i Wołodrza oraz kompleksowej modernizacji zostanie poddana Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Ostrowach, w ramach której nastąpi zwiększenie jej przepustowości i przystosowanie do obsługi większej ilości mieszkańców oraz zmiana technologii oczyszczania ścieków na bardziej efektywną i skuteczną – dofinansowanie 6 080 000,00 zł

- Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy – zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę, modernizację i remonty dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych w miejscowości Nowe Ostrowy. Zakres robót będzie polegał na poszerzeniu istniejących dróg asfaltowych i wykonaniu nowych nawierzchni, budowie nowych dróg asfaltowych, budowie i remoncie chodników oraz remoncie dróg, utwardzeniu poboczy i wykonaniu miejsc parkingowych – dofinansowanie 5 000 000,00 zł.

Przypominamy, że jest to druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W pierwszej edycji gmina otrzymała środki na zadanie „Modernizacja sieci drogowej w północnej części Gminy Nowe Ostrowy w kwocie 7 220 000,00 zł. Zadanie obejmuje modernizację dróg, budowę chodników i miejsc parkingowych w miejscowości Ostrowy-Cukrownia oraz modernizację dróg w miejscowościach Lipiny, Bzówki, Wola Pierowa, Imielno, Zieleniec i Kołomia. Zadanie zamierzamy zrealizować w latach 2022-2023.

„Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” będzie miało ogromny wpływ na rozwój Gminy Nowe Ostrowy. Dzięki tym środkom uda się zrealizować niezwykle ważne zadania na które nasi mieszkańcy czekali od wielu lat i które w istotny sposób wpłyną na jakość ich życia. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować – rządowi Zjednoczonej Prawicy za Program, który daje duży wachlarz możliwości propozycji zgłaszanych projektów, które samorząd zna i wie, że są najbardziej oczekiwane przez społeczność lokalną. Świadczy to też o dużym zaufaniu do samorządów. Szczególne podziękowania składam naszym parlamentarzystom Pani Poseł Joannie Lichockiej, Panu Senatorowi Przemysławowi Błaszczykowi i Panu Posłowi Tadeuszowi Woźniakowi za skuteczne zabieganie o środki dla naszych samorządów.” – Zdzisław Kostrzewa, Wójt Gminy Nowe Ostrowy.

Nowe Ostrowy drogi

Nowe Ostrowy kanalizacja