Urząd Gminy Nowe Ostrowy
  1. Rejestracja aktu urodzenia.
  2. Rejestracja aktu zgonu.
  3. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  4. Wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego.
  5. Sprostowanie i uzupełnianie akt stanu cywilnego.
  6. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
  7. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
  8. Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego.