Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Kapitał ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach realizuje projekt „Chcemy pracować – aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nowe Ostrowy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji przewidziany jest na okres od stycznia do grudnia 2009 r.

Celem projektu „Chcemy pracować” jest:

  1. Pobudzenie aktywności wśród osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej gminy i korzystających z pomocy społecznej.
  2. Ukierunkowanie aktywności osób bezrobotnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  3. Podwyższanie ich statusu zawodowego i społecznego.

Projekt kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej zarejestrowanych w PUP w Kutnie i korzystających z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach.

Rekrutacja odbędzie się w okresie od marca do kwietnia 2009 r.

W ramach projektu odbędzie się:

  1. Szkolenie zawodowe w kierunku opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, praktyki zawodowe w domu pomocy społecznej.
  2. Zajęcia z doradztwa indywidualnego.

Powyższe szkolenie zawodowe przeprowadzi firma szkoleniowa w okresie od maja do czerwca 2009r., która zapewni dojazd do miejsca szkolenia i wyżywienie.

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniu mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci zasiłku celowego na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wszelkie informacje dotyczące w/w projektu można pobrać tutaj.

Chętnych do udziału w kursie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach lub pod nr tel. 024 356 15 75.

Sylwia Piasecka dn. 19.03.2009 r.