Urząd Gminy Nowe Ostrowy

eu. baner

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach realizuje projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji przewidziany jest na okres od stycznia do grudnia 2010 r.

Celem projektu „Nowa szansa” jest:

  1. Zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy i korzystających z pomocy społecznej.
  2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponownie wejście na rynek pracy.
  3. Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.

Projekt kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej zarejestrowanych w PUP w Kutnie i korzystających z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach.

Rekrutacja odbędzie się w okresie od marca do kwietnia 2010 r.

W ramach projektu odbędzie się:

  1. Szkolenie zawodowe w kierunku sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera.
  2. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.

Powyższe szkolenie zawodowe przeprowadzi firma szkoleniowa w okresie od maja do czerwca 2010r.
Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniu mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci zasiłku celowego na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wszelkie informacje odnośnie w/w projektu można pobrać tutaj.

Chętnych do udziału w kursie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach lub pod nr tel. 024 356 15 75.

Sylwia Piasecka 31.03.2010 r.