--> Ekologiczna pracownia w Szkole Podstawowej w Ostrowach
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W miesiącu grudniu 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach zakończono realizację zadania pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, dofinansowane z dotacji WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt zadania wyniósł 63 494,00 zł, kwota dofinansowania 59 994,00 zł. Celem zadania było polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie
kreatywnej i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej w szkole. Pracownia została wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny, celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji zajęć.