--> Oferta inwestycyjna
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Informacje ogólne
Gmina Nowe Ostrowy położona jest w województwie łódzkim w północno – zachodniej części powiatu kutnowskiego na granicy Mazowsza i Kujaw. Leży w centrum Polski, 6 km. Od skrzyżowania głównych dróg krajowych (Warszawa- Poznań(A-2) i Gdańsk– Katowice (A-1) i przy linii kolejowej Kutno - Gdańsk).

Mapa

W odległości 15 km leży Kutno – stolica powiatu - siedziba Starostwa Powiatowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Sądu Rejonowego.

Odległości do ważniejszych miast: Gdańsk 280 km, Łódź 68 km, Poznań 170 km, Warszawa 140 km.

Gmina Nowe Ostrowy przy powierzchni 71,56 km2 liczy 3880 mieszkaoców, z czego 51,55 % stanowią kobiety. Cały Powiat Kutnowski liczy około 112 000 mieszkańców.

Struktura wiekowa mieszkańców:

Wiek  Mężczyzn  Kobiet  Ogółem 
 0-2  64  55  119
 3  21  18  39
 4-5  34  37  71
 6  17  12  29
 7  15  18  33
 8-12  103  99  202
 13-15  70  68  138
 16-17  50  60  110
 18  36  26  62
 19-65  1296  -  1296
 19-60  -  1140  1140
 >65  174  -  174
 >60  -  467  467
 Ogółem 1180   2000  3880

 

Bezrobocie
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie na koniec miesiąca luty 2011 r. zarejestrowanych było 7915 bezrobotnych w tym 4272 kobiet. W gminie Nowe Ostrowy zarejestrowanych było ogółem 421 bezrobotnych, w tym 219 kobiet.

Bezrobotni według struktury wieku - stan na 28.02.2011 r. (źródło Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie).

Grupy wiekowe Ilość bezrobotnych % od ogółu W tym kobiet
 18-24 1673 21,1 917
 25-34 2307 29,2 1360
35-44 1579 20,0 889
 45-54 1585 20,0 819
 55-59 649 8,2 287
 60 i więcej 122 1,5 -
 Ogółem 7915 100  4272


Bezrobotni według grup wyształcenia
 (źródło Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie).

Wykształcenie Ilość osób % od ogółu W tym kobiet
Wyższe 611 7,7 439
Policealne
i średnie zawodowe
1580 20,0 988
Średnie
ogólnokształcące
947 12,0 662
Zasadnicze zawodowe 2067 26,1 911
Gimnazjalne i poniżej 2710 34,2 1272
Ogółem 7915 100 4272

 

Gmina Nowe Ostrowy w walce z bezrobociem współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie na dużą skalę organizuje roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne. W roku 2010 gmina Nowe Ostrowy utworzyła ponad 100 miejsc pracy w ramach robót publicznych oraz 60 bezrobotnych wykonywało prace w ramach prac społecznie – użytecznych. Dla osób młodych głównie uczących się
organizowane się także staże – w roku 2010 pracę w ramach stażu podjęło 6 bezrobotnych.

Edukacja
Dzieci i młodzież na terenie Gminy nowe Ostrowy mają do dyspozycji przedszkole, dwie szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Szkoły średnie zlokalizowane są w pobliskich Krośniewicach (6 km) oraz w Kutnie (16 km). W tym ostatnim istnieje możliwośd kształcenia się na poziomie wyższym (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej oraz Kolegium Ekonomiczne Uniwersytetu Łódzkiego). W gminie działa świetlica środowiskowa, Biblioteka Publiczna z siedzibą w Nowych Ostrowach i filiami w Woli Pierowej oraz Grochowie. Na terenie gminy istnieją dwa centra komputerowe, które dają bezpłatną możliwośd korzystania z komputera oraz internetu.

Gospodarka
Gmina stwarzając właściwe warunki (infrastruktura, otoczenie biznesowe, proinwestycyjna polityka podatkowa), zaprasza inwestorów krajowych i zagranicznych do lokalizowania swoich przedsięwzięd właśnie tu. Dochód budżetu gminy na 1 mieszkaoca w 2010 roku wyniósł 3095,39 zł natomiast wydatki budżetowe kształtowały się na poziomie 3420,60 zł. Struktura zatrudnienia w Gminie Nowe Ostrowy posiada charakter rolniczy, ale duża częśd osób zatrudnionych związana jest z przemysłem i usługami. W najbliższych latach na terenie gminy planowane są następujące inwestycje:

 • budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Gimnazjum w Ostrowach”,
 • budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowy Cukrownia,
 • budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ostrowy Cukrownia”,
 • budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego) – zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Nowe Ostrowy w projekcie,
 • termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Ostrowach z siedzibą we Wołodrzy”.

 

Opłaty, podatki lokalne, ulgi

Ceny brutto dla odbiorców przemysłowych:

 • woda - 2,16 zł za 1m3 oraz opłata abonamentowa 2,16 zł/m-c,
 • ścieki - 2,59 zł za 1m3.


Podatek od nieruchomości na 2011 rok:

 • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,00 zł za m2.
 • od budowli – 2 % wartości,
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -0,72 zł za m2.

 

Ulgi dla inwestorów:
Ulgi w podatku od nieruchomości dla inwestorów są możliwe do uzyskania w przypadku inwestycji o znacznym zaangażowaniu kapitału oraz wysokim zatrudnieniu. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w gminie Nowe Ostrowy umożliwia inwestorowi szansę skorzystania z ulg i zwolnieo. Wyróżniamy następujące ulgi dla inwestorów: 

 • pomoc z tytułu zatrudnienia – na podstawie uchwały „Program pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Nowe Ostrowy” w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy przedsiębiorca, który utworzy nowe miejsca pracy będzie mógł skorzystad ze zwolnieo w podatku od nieruchomości na okres od 1 roku do 5 lat, 
 • pomoc Urzędu Pracy w rekrutacji i szkoleniu nowo zatrudnianych pracowników,
 • jednorazowe dotacje przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Infrastruktura
Infrastruktura drogowa obejmuje:

 • drogę krajową nr 1 Gdaosk – Cieszyn,
 • drogę krajową nr 2 Warszawa – Poznao,
 • drogę wojewódzką nr 581 Krośniewice – Płock,
 • dziewięd dróg powiatowych.

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie gminy przebiega magistrala kolejowa Warszawa – Poznao, linia Kutno – Bydgoszcz ze stacją Ostrowy Sieć wodociągowa złożona z trzech wodociągów komunalnych obejmuje 92% mieszkaoców gminy. Na terenie miejscowości Ostrowy Cukrownia znajduje się kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków przemysłowych. Na pozostałym terenie co roku budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obecnie zasilanie energetyczne odbywa się za pośrednictwem Zakładu Energetycznego Płock S.A. Istnieją rezerwy mocy w Głównych Punktach Zasilania Energetycznego. Istnieje możliwośd uzyskania przyłącza energetycznego od alternatywnego operatora tj. PKP Energetyka Sp. z o.o. Na terenie gminy działa dwóch operatorów telefonicznych sieci kablowych:

 • Telekomunikacja Polska S.A,
 • Multimedia Polska Sp. z o.o.

Sektor Bankowy

Na terenie gminy Nowe Ostrowy sektor finansowy reprezentuje Bank Spółdzielczy w Krośniewicach Oddział Ostrowy. Natomiast na terenie powiatu kutnowskiego działają następujące banki:

 1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Kutnie.
 2. Citibank Bank Handlowy S.A. Oddział Płock Filia w Kutnie.
 3. Bank PEKAO S.A. Oddział w Kutnie.
 4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Kutnie.
 5. Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca".
 6. Powszechny Bank Kredytowy S.A. I Oddział w Płocku Filia w Kutnie.
 7. Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Kutnie.
 8. Lukas Bank S.A. Oddział w Kutnie.
 9. Invest Bank S.A. Oddział Łódź, Punkt Obsługi Klienta w Kutnie.
 10. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Piast".
 11. MultiBank, Centrum Usług Finansowych.
 12. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. F. Stefczyka.
 13. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa SKOK.
 14. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi Filia nr 1 w Kutnie.
 15. Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Kutnie.
 16. Polbank EFG.
 17. Eurobank.
 18. ING Bank Śląski Oddział w Kutnie.
 19. Kredyt Bank S.A. I Oddział w Łodzi, Filia nr 4 w Kutnie.
 20. Oddział Banku BPH w Kutnie.
 21. Alior Bank w Kutnie.


Baza Hotelowa

Nazwa Adres Kontakt WWW/E-mail
AWIS

ul. Łęczycka 8
99-300 Kutno

Tel. 24/253 87 91 

www.awis.kutno.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajazd Czajkowski

al. Jana Pawła II
99-300 Kutno

Tel. 24/355 90 50 
24/355 73 53
24/355-91-91 
Fax.24 355-73-54
www.jana.kutno.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dworek ul. Kościuszki 9
99-300 Kutno
tel. (24) 355-22-90 www.hotel-dworek-kutno.pl
Elza  ul. Łąkoszyoska 182
99-300 Kutno
tel. (24) 254-04-13 www.elza.noclegiw.pl
Pokoje Gościnne
Złota Karczma
ul. Grunwaldzka 37
99-300 Kutno
tel. 504-335-472 www.zlotakarczma.kutno.pl
Piast  ul. Podrzeczna 4
99-300 Kutno
tel. (24) 254-14-34 

 -

Polstar Mieszkania
- apartemanty
ul. Plac Wolności 4
99-300 Kutno
tel. 601-310-161

www.apartamenty-kutno.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hotel Rondo ul. Mickiewicza 3
99-300 Kutno
tel. (24) 355-82-10   
fax (24) 355-82-12

www.hotelrondo.pl
recepcja@hotelrondo@.pl

Motel Jaworski ul. Holenderska 12
99-300 Kutno
tel. (24) 263-65-50 www.jaworski.emeteor.pl
Sabat ul. Sklęczkowska 18b    tel. (24) 254-79-89 -
Hotel Stacja Kutno ul. Łąkoszyńska 127
99-300 Kutno
tel. (24) 254-70-65

www.stacjakutno.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Stop" Stefan
Kabulak
Woźniaków 1
99-300 Kutno 
tel. (24) 254-60-31  -
Zajazd "U Liska" ul. Łąkoszyńska 238
99-300 Kutno
tel. (24) 253-85-46  www.zajazdlisek.pl
Zamek w Oporowie    99-322 Oporów tel. (24) 285-91-22 www.zamekoporow.pl
Duet Adamowice 29
99-300 Kutno
tel. (24) 254-44-72  -
Oleńka Dudki 6 k/Kutna
99-300 Kutno
tel. (24) 254-76-72 www.pooje-olenka.emeteor.pl
Zajazd "Basior" Skłóty k/Kutna tel. (24) 252-76-72  www.zajazd-basior.pl
Westa Zawady k/Kutna tel 602-523-217 www.westakutno.pl
Hotel Paola  Gołębiew Nowy 1G tel. (24) 254-30-55
tel. (24) 254-30-59
tel. 607-677-151
tel. 607-677-247
www.hotelpaola.pl
Pensjonat Dworek Misztal 26 (Gmina
Nowe Ostrowy)
tel. (24) 356-18-60
tel. 502 587 215
fax (24) 356-18-63

www.pensjonatdworek.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferta nr 1

Lokalizacja
Nieruchomośd (działka nr 118/1) bez nieniesieo budowlanych o powierzchni 13,3058 ha, położona przy drodze krajowej nr 1 oraz w pobliżu autostrady A2 Wschód-Zachód (40 km) i budowanej Północ – Południe (15 km). W odległości 2 km przebiega szlak kolejowy Łódź- Kutno- Toruo- Gdaosk. Istnieje możliwośd powiększenia terenu – cała działka ma powierzchnię 66,7754 ha.

Infrastruktura
W pobliżu (250 m) przebiega sied wodociągowa – rurociąg Ø 90 mm. W odległośdi 1200 m znajduje się Stacja Uzdatniania Wody z dwoma ujęciami z szacunkową rezerwą wody w ilości 250 m 3 / dobę. W odległości 250 m od granicy działki znajduje się rurociąg kanalizacji sanitarnej Ø300 mm. Ścieki z wykorzystaniem przepompowania kierowane są do gminnej czyszczalni ścieków. Woda deszczowa odprowadzana jest rowami melioracyjnymi. Nieopodal oferowanego terenu przebiega linia wnergetyczna 15 kV.

Stan prawny
Właścicielem nieruchomości jest Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Łodzi. Oferowany teren posiada uregulowaną dokumentację prawną. Księgi wieczyste znajdują się w sądzie rejonowym w Łęczycy. W planie
zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone są jako „tereny produkcyjno-składowe – obiektów produkcyjnych, składów, magazynów związane z obsługą produkcji rolnej, rzemiosła produkcyjnego, działalności gospodarczych  ierolniczych, rolniczych i komunalnych, obsługi komunikacji”

Kontakt
Partnerem do prowadzenia rozmów w sprawie oferowanej nieruchomości jest Zdzisław Kostrzewa – Wójt Gminy Nowe Ostrowy. Ponadto więcej informacji na temat oferty można otrzymad pod numerem tel. 24/356-16-06 lub pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Mapa  Mapa  Mapa  Mapa  Mapa 

Oferta nr 2 


Lokalizacja
Nieruchomośd (działki nr Ew. 547/1-3) bez nieniesieo budowlanych o łącznej powierzchni 0,8170 ha, położona w pobliżu drogi krajowej nr 1 oraz w pobliżu autostrady A 2 Wschód- Zachód (40 km) i budowanej Północ – Południe (15 km). W odległości 6 km przebiega droga krajowa Nr 2 Warszawa – Poznań (E30), a w odległości 2 km przebiega szlak kolejowy Łódź – Kutno – Toruń – Gdańsk.

Infrastruktura
W pobliżu (50 m ) przebiega sied wodociągowa oraz (250 m) sied kanalizacja sanitarna – Ø 500 mm. Woda deszczowa odprowadzana jest rowami melioracyjnymi. W odległości 1500 m zlokalizowana jest gminna oczyszczalnia ścieków. Nieopodal oferowanego terenu przebiega linia energetyczna 15kV.

Stan prawny
Właścicielem nieruchomości jest Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Paostwa, natomiast użytkownikiem wieczystym Gmina Nowe Ostrowy. Oferowany teren posiada uregulowaną dokumentacje prawną. Księgi wieczyste znajdują się w Sądzie Rejonowym w Łęczycy. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone są jako :tereny usług komercyjnych” oraz :tereny produkcyjno – składowe – obiektów produkcyjnych, składów, magazynów związane z obsługą produkcji rolnej, rzemiosła produkcyjnego, działalności gospodarczych nierolniczych, rolniczych i komunalnych, obsługi komunikacji”. 

Kontakt
Partnerem do prowadzenia rozmów w sprawie oferowanej nieruchomości jest  Zdzisław Kostrzewa – Wójt Gminy Nowe Ostrowy. Ponadto więcej informacji na temat oferty można otrzymad pod numerem tel. 24/356-14-06 lub pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Mapa

Oferta nr 3

Lokalizacja
Nieruchomość (działka nr 127/1) bez nieniesieo budowlanych o powierzchni ok. 15,4905 ha, położona w pobliżu drogi krajowej nr 1 oraz w pobliżu autostrady A2 Wschód – Zachód (40 km) i budowlanej Północ-Południe (15 km). W odległości 2 km przebiega szlak kolejowy Łódź – Kutno – Toruń– Gdańsk. Istnieje możliwośd powiększenia działki w zależności od potrzeb inwestora (dodatkowo o 089,7108 ha). 

Infrastruktura
Właścicielem nieruchomości jest Agencja Własności Rolnej. Oferowany teren posiada uregulowaną dokumentację prawną. Księgi wieczyste znajdują się w Sądzie Rejonowym w Łęczycy. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny oznaczone są jako „tereny usług komercyjnych” oraz „tereny produkcyjno składowe – obiektów produkcyjnych, składów, magazynów związane z obsługą produkcji rolnej, rzemiosła produkcyjnego, działalności gospodarczych nierolniczych, rolniczych i komunalnych, obsługi komunikacji”. 

Kontakt
Partnerem do prowadzenia rozmów w sprawie oferowanej nieruchomości jest Zdzisław Kostrzewa – Wójt Gminy Nowe Ostrowy. Ponadto więcej informacji na temat oferty można otrzymad pod numerem tel. 24/356-14-06 oraz pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

mapa5 thumb

 

Kliknij, aby pobrać ofertę inwestycyjną w wersji PDF.