--> Zapisy chętnych od oddania krwi
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Szanowni Państwo,
Wszyscy jesteśmy poruszeni nawrotem choroby Kornelii Szadkowskiej – uczennicy klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach, mieszkanki naszej gminy. Od początku walki o zdrowie dziewczynki szkoła i Urząd Gminy Nowe Ostrowy są w kontakcie z rodzicami i dziadkami Kornelki, by wspierać rodzinę w walce o powrót do zdrowia dziecka. Chcemy nieść niezbędną pomoc, w szczególności poprzez zbiórkę krwi. Zgodnie z otrzymanymi informacjami obecnie zebrana ilość krwi jest wystarczająca na leczenie dziecka, jednak w każdej chwili mogą być potrzebne dużo większe ilości i musimy być na to gotowi. W związku z tym trwają zapisy chętnych do oddania tego „cennego daru” .
Na listę można się wpisać w:

  • sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach pod nr tel. 24 356 16 18;
  • sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach pod nr tel. 24 356 14 00.

Osoby zapisane na listę zostaną poinformowane według kolejności zapisu o konieczności oddania krwi. Jesteśmy w kontakcie z oddziałem Regionalnego Centrum Krwi i Krwiolecznictwa w Kutnie, z którym ustaliliśmy, że w razie potrzeby w ustalone dni dowozić po 15 osób na oddanie krwi.
Uwaga‼️ Na oddanie krwi należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Krew mogą oddać osoby:

  • Pełnoletnie w wieku 18-60 lat
  • O wadze ciała powyżej 50 kg.
  • Nie mogą oddać krwi osoby:
  • Chorujące na choroby zakaźne (np. żółtaczka, AIDS);
  • Po zabiegach chirurgicznych;
  • Po przebytym porodzie (pół roku);
  • Chorujące na alergię – w trakcie odczulania.
  • 17-12-2023