--> Informacja dotycząca funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W związku z licznymi sprzecznymi informacjami dotyczącymi dalszej działalności NZOZ „Ostrowy” z siedzibą w Wołodrza 7 informujemy, że w dniu 29.02.2024 r. na sesji Rady Gminy została podjęta Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 31 grudnia 2034 roku na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Ostrowy” M. Zielińska, lokalu użytkowego o pow. 198,49 m2 stanowiącego własność Gminy Nowe Ostrowy. Na mocy tejże uchwały została zawarta umowa najmu lokalu znajdującego się w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia położonego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji numerem działki 47/1 w miejscowości Wołodrza. W związku z tym usługi medyczne NZOZ będą świadczone bez zmian.