--> Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2023 roku
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2023 roku"


Wartość ogólna zadania: 36.816,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 32.197,00zł

Zadanie polega na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy w ilości 60,684 Mg.

logo wfosigw