--> Dofinansowanie na budowę przyłączy kanalizacyjnych!
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Informujemy, iż Urząd Gminy Nowe Ostrowy zamierza pozyskać dofinansowanie na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – III edycja”. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia, w których obecnie trwa inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy i części Wołodrzy oraz części miejscowości Nowe Ostrowy w których sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana w 2022 roku. Mieszkańcy objęci projektem będą mogli liczyć na dofinansowanie aż 80 % kosztów kwalifikowanych zadania z tym, że maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 tys. zł na jedno przyłącze kanalizacyjne. Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości umożliwiającego dysponowanie nimi na cele budowlane. Dofinansowaniem w ramach Programu objęte są zadania realizowane wyłącznie na nieruchomościach:
a) zabudowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy,
b) niezabudowanych, dla których użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zadania, nie później niż do dnia 30.09.2025 roku - w stosunku do budynków, dla których została wydana ostateczna decyzja - pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy, a organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu,
Szczegółowe informacje w tym informacje dotyczące kosztów pod nr tel. 24 3561412. Termin zgłoszenia do 25 stycznia 2024 r. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem projekcie prosimy o złożenie wniosku

Wniosek do pobrania

przylacze kan