--> Informacja dotycząca programu "Czyste powietrze"
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Prosimy naszych Wnioskodawców] o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. Niestety, zdarzają się na rynku nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny. Szczególną ostrożność należy zachować udzielając pełnomocnictw.
Informacje przekazywane przez firmy można zawsze zweryfikować w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy lub bezpośrednio w WFOŚiGW w Łodzi oraz telefonicznie 24 356-14-12, 42 208 20 91/ 42 66 34 116/ 42 66 34 106 / 22 340 40 80.

Informacje dotyczące programu:

  • termin naboru jest ciągły poprzez serwis „gov.pl” lub bezpośrednio poprzez system GWD
  • okres wdrażania Programu w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie do dnia 31.12.2027 r., rozliczenie do dnia 31.12.2029 r.
  • =beneficjent sam wybiera wykonawcę i za niego odpowiada
  • ➡możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy pokój nr. 15 tel. 24 356 14 12
  • WFOŚiGW w Łodzi ani Gmina Nowe Ostrowy nie nawiązali współpracy z żadną firmą na potrzeby realizacji Programu Czyste Powietrze.

 

czyste powietrze