--> Budowa boiska sportowo -rekreacyjnego w miejscowości Niechcianów
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W dniu 28 grudnia 2023 r. w miejscowości Niechcianów zostało oddane do użytkowania boisko sportowo – rekreacyjne. Boisko powstało w ramach projektu pn. „Budowa boiska sportowo -rekreacyjnego w miejscowości Niechcianów”.
Operacja pn. Budowa boiska sportowego – rekreacyjnego w miejscowości Niechcianów mająca na celu stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej przestrzeni rekreacyjno – sportowej w miejscowości Niechcianów poprzez budowę boiska sportowo – rekreacyjnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wartość realizowanej operacji: 227 838,45 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW 227 838,00 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.
Wnioskodawcą o uzyskanie dofinansowania była Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowie, przy wsparciu i zaangażowaniu Gminy Nowe Ostrowy.
Boisko sportowo rekreacyjne o wymiarach 32,0 x 18,0 m wraz ze strefą wybiegu o szerokości 3,0 m, służącego do uprawiania dyscyplin sportowych i rekreacji tj.: piłka nożna i do gry w piłkę siatkową wraz ze strefą wybiegu o szerokości 3 m oraz boisko do piłki siatkowej plażowej o wymiarach o wymiarach 16 x 8 m.