Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thZgodnie z obowiązującym prawem folie rolnicze nie są odpadem komunalnym a specjalistycznym odpadem przemysłowym. Rolnicy zobowiązani są do zawierania umów z firmami utylizującymi tego rodzaju odpady. Dlatego też, folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag nie będą obecnie przyjmowane do punktu zbiórki tj. PSZOK w Ostrowach.
W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Nowe Ostrowy przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag na terenie gminy.
Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie formularzy w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2019r
Koszty zbierania odpadów nie są refundowane dlatego zgodnie z warunkami programu rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów foliowych w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy Nowe Ostrowy.